Aktīvā pozīcija: Sākums / Jaunumi / Pūres loterija –pērc un laimē ar Paldies karti!
27
Jūl2016

Pūres loterija –pērc un laimē ar Paldies karti!

„Pūres loterija –pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi.

 

Preču loterijas
„Pūres loterija –pērc un laimē ar Paldies karti!”
noteikumi.

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA „Puratos Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003204932, juridiskā adrese: : Daigones 22, Pūre, Tukuma novads, LV-3124, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA „Puratos Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003204932, juridiskā adrese: : Daigones 22, Pūre, Tukuma novads, LV-3124, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1. Loterija notiek veikalu tīkla MAXIMA XX un XXX veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1. Loterijas norises laiks ir no 2016. gada 28. jūlija līdz 2016. gada 25. augustam.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fondā ietilpst 4 “Sportland” dāvanu kartes 150.00 EUR naudas izteiksmē un 4 “Pūre” produktu dāvanu grozi 30.00 EUR vērtībā.

5.1.1. Pūre” produktu dāvanu grozā ietilpst: 1 (viens) Augļu produkts -Zemenes " 77,7% ogu Smēriņš" 410g, 1 (viens) Augļu produkts- Ķirši "77,7% ogu Smēriņš" 410g, 1 (viens) Augļu produkts - Mango - ananāsu "77.7 ogu Smēriņš", 1 (viens) Aveņu ievārījums PŪRE 420g, 1 (viens) Tomātu kečups SALDAIS PŪRE 500g, 1 (viena) Tomātu mērce PREMIUM PŪRE, 470g, 1 (viena) Tomātu mērce HRENOVINA ar mārrutkiem, 280 g, 1 (viena) Apelsīnu sula PŪRE 330ml, 1 (viena) Ābolu sula PŪRE 330ml, 1 (viena) Tomātu sula PŪRE 750ml, 1 (viena) Apelsīnu sula PŪRE 750ml, 1 (viens) SĪRUPS aveņu PŪRE 350 ml, 1 (viens) SĪRUPS grenadīna PŪRE 350 ml, 1 (viens) Sīrups KAFIJAI ar īru kafijas garšu PŪRE 350 ml, 1 (viens) Sīrups KAFIJAI karameļu PŪRE 350 ml, 1 (viens) Lāceņu ievārījums PŪRE 420g.

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir EUR 720.00 (septiņi simti divdesmit euro).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Loterijā var piedalīties visi klienta kartes „Paldies” īpašnieki.

6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2016. gada 28. jūlija līdz 2016. gada 24. augustam, dalībniekam MAXIMA XX vai XXX veikalā jāiegādājas vismaz 3.00 EUR vērtībā “Pūres” sulas_vai nektāri (loterijas produktu sarakstu skatīt loterijas noteikumu pielikumā Nr.1) vienā pirkumā un, veicot pirkumu, jāizmanto klienta karte „Paldies”.

6.2.1. Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai klienta kartei, zvanot 80002020 vai rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6.3. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai.

6.3.1. Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz telefona numuru 80002020 vai rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6.3.2. Par apstiprinājumu klienta reģistrācijai loterijā norāda, kopā ar pirkuma čeku, no kases printera izdrukāts kupons. Kupona saturs norāda uz reģistrāciju loterijā saskaņā ar loterijas noteikumu punktu 6.2.

6.4. Izdarot 1 (viena) pirkuma ietvaros produkta pirkumus skaitā, kas vairākkārt pārsniedz punktā 6.2. definēto skaitu, loterijas dalībnieks kampaņā tiek reģistrēts vienu reizi.

6.5. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.

6.6. Loterijas organizators neatbild par:

6.6.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

6.6.2. Sekām, kas radušās nepareizas klienta kartes „Paldies” izmantošanas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.

6.7. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei loterijas organizatora pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

6.7.1. SIA „Visas Loterijas” tiks nodoti loterijas dalībnieku identificējoši numuri, nolūkā veikt izlozi un noteikt tās laimētājus, kā arī tiks nodots laimētāju vārds un Paldies kartes numurs, lai veiktu laimētāju publikācijas.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies loterijā, un, no kuriem tiks izlozēti 8 laimētāji, no kuriem 4 saņems dāvanu kartes no “Sportland” 150.00 EUR vērtībā un 4 “Pūre” produktu dāvanu grozus 30.00 EUR vērtībā.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.

8.2. Klienta kartes „Paldies” maksa ir EUR 0,99 (nulle eiro, 99 eiro centi).

8.3. Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.

9. PIRKUMU VEIKŠANAS PERIODI:

9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2016. gada 28. jūlija līdz 2016. gada 24. augustam.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2016. gada 4., 11., 18., 25. augustā plkst.11:00 SIA „Visas Loterijas” biroja telpās, Rīgā, Antonijas ielā 22-3, LV-1010, 2. Stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

10.2.1. Katrā izlozē tiks noteikti 2 laimētāji, no kuriem 1 saņems dāvanu kartes no “Sportland” 150.00 EUR vērtībā un 1 “Pūre” produktu dāvanu grozus 30.00 EUR vērtībā. Kopējā balvu fonda vērtība EUR 720.00.

10.3. Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajā termiņā veiktais pirkums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1. Laimētāju klienta karšu „Paldies” numuru un vārdu saraksts tiks publicēti mājas lapā www.maxima.lv un www.purefood.lv 2016. gada 4., 11., 18., 25. augustā.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1. Laimētie vinnesti, tiks izsniegti loterijas organizētāju pilnvarotās puses SIA Visas Loterijas telpās: Anotnijas ielā 22-3, Rīgā, LV-1010, katru darbadienu, no plkst. 10:00 – 17:00, līdz 2016. gada 8. septembrim. Laimētajiem arī pašiem ir iespēja sazināties par balvas saņemšanu pa tālruni 67686540.

12.2. Laimestu ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti nosūtot īsziņu uz mobilā telefona numuru, kas ir norādīts klienta kartes „Paldies” kartes datu bāzē uz izlozes veikšanas brīdi.

12.2.1. Ja „Paldies” kartes datu bāzē uzvarētāja mobilais telefona numurs nav norādīts, vai norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.maxima.lv vai www.purefood.lv mājas lapā.

12.3. Balvas netiks sūtītas pa pastu vai izsniegtas kāda produkta, preces vai pakalpojuma veidā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 9. septembrim, iesniedzot SIA „Puratos Latvia” Daigones 22, Pūre, Tukuma novads, LV- 3124 rakstisku iesniegumu.

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Puratos Latvia” darbinieki.

14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA „Puratos Latvia” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.maxima.lv un www.purefood.lv.

 

Pielikums Nr.1.

Loterijas produktu saraksts:

Sula PŪRE ābolu nedz. 100% 2,9l, EAN 4750145016027

Nektārs PŪRE persiku 50% 2.9L, EAN 4750145016355

Sula PŪRE apelsīnu 100% 750ml stiklā, EAN 4750145016782

Sula PŪRE tomātu 100% 750ml stiklā, EAN 4750145016775

Tomātu sula PŪRE 330ml, EAN 4750145016874

Ābolu sula PŪRE 330ml, EAN 4750145016904

Persiku nektārs PŪRE 330 ml, EAN 4750145016928

Nektārs PŪRE multiaugļu 330 ml, EAN 4750145033130

Par mums

Uzņēmums Puratos Latvia SIA ir dibināts 1994.gadā nelielajā Pūres pagastā, kuru ieskauj ogu un augļu dārzi, bet nedaudz tālāk ir meži ar lielu savvaļas ogu bagātību.

lasit tālak...

Kontakti

  • Puratos Latvia SIA,       Daigones 22, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124, Latvija
  • +371 63101200
  • fakss +371 63101202